Crear una precarga amb css3 i jQuery

Cel Tico Dissabte, 30 de Novembre del 2013 Web | JavaScript | Css3
Crear una precarga amb css3 i jQuery

Primer crearem el html, amb un div i un boto per poder parar i arrancar l'animació.

El css, el podem ficar al <head> dins dels tags  <style></style>

Finalment farem servir jquery per capturar el event del boto, fem clic al boto i crida la funció loading

Veure la demo

Tornar al blog
comments powered by Disqus